Telefoonnummer

023 525 87 88

Mail

info@huidspecialist.nl

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wkkgz verplicht zorgaanbieders tot goede zorg, openheid over fouten en incidenten en de bereidheid daarvan te leren. Daarnaast verplicht de Wkkgz zorgaanbieders tot een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening.

Klachtenprocedure

Huidspecialist Kleverpark en/of Huidspecialist Plantage voert alle behandelingen met de grootste zorg en aandacht uit. Toch kan het gebeuren dat u, ondanks deze inzet, niet tevreden bent over de behandeling. U kunt dit ons laten weten door een klacht in te dienen. U kunt er op rekenen dat wij er alles aan zullen doen om samen met u tot een oplossing te komen. Daarnaast helpt een klacht om onze dienstverlening te verbeteren.

Klachtenafhandeling

Bespreek uw klacht altijd eerst met ons. Heeft u een klacht, dan willen wij dit zo snel mogelijk van u vernemen. U kunt uw klacht telefonisch of per e-mail melden of direct aankaarten bij het management van Huidspecialist® Kleverpark – Plantage.

Wij vragen u om uw klacht zo precies mogelijk te omschrijven. U kunt uw klacht telefonisch op 023 5258788 of per e-mail info(at)huidspecialist.nl aan ons melden. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen wij onze uiterste best doen om u klacht naar alle tevredenheid op te lossen.

Wij streven ernaar om uw klacht zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vier weken na dagtekening in behandeling te nemen en met u proberen op te lossen.

Klachtenfunctionaris

Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris bij ANBOS. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk. Ze probeert voor de klacht een duurzame oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. De klachtenfunctionaris is bereikbaar per e-mail: klachtenfunctionaris@anbos.nl.

U hoeft als klant niets te betalen voor de hulp van de klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie

Als de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing kan komen, kunt u besluiten om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie. ANBOS is aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie voor Uiterlijke Verzorging. Deze commissie doet over klachten een bindende uitspraak, waartegen u niet in beroep kunt gaan. Dat betekent dat u en Huidspecialist Kleverpark en/of Huidspecialist Plantage aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie over de werkwijze kijk op: https://www.degeschillencommissie.nl

Goed om te weten: de klant betaalt voor het digitaal deponeren van de klacht een klein bedrag. Deze kosten krijg u terug als u door de commissie in het gelijk wordt gesteld.