Telefoonnummer

023 525 87 88

Mail

info@huidspecialist.nl

Bij het boeken van een behandeling stemt u in met zowel onze algemene voorwaarden als ons privacybeleid voor onze salons.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en behandelingsovereenkomsten bij HUIDspecialist Kleverpark en Plantage. HUIDspecialist® behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer HUIDspecialist® hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

RESULTATEN VAN BEHANDELINGEN:
Alle behandelingen worden uitgevoerd op basis van inspanning en niet op basis van gegarandeerde resultaten. Aangezien elk individu anders is, kunnen de resultaten variëren. Er kan geen garantie worden gegeven op specifieke resultaten, en er bestaat altijd een mogelijkheid van complicaties. Voor een optimaal eindresultaat kan het nodig zijn om aanvullende behandelingen te ondergaan.

BEHANDELINGSOVEREENKOMST:
Voor bepaalde behandelingen wordt een behandelingsovereenkomst of een behandelplan opgesteld. De behandelaars worden echter nooit contractuele partijen van de klant. HUIDspecialist Kleverpark en Plantage behoudt zich het recht voor om werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

MEDEWERKINGSPICHT:
De klant is verplicht om de benodigde informatie en medewerking te verstrekken voor de uitvoering van de behandeling en/of behandelingsovereenkomst. Tevens dient de klant de adviezen van HUIDspecialist® op te volgen. Bij bepaalde behandelingen kan een wettelijk erkend legitimatiebewijs met BSN-nummer vereist zijn. Indien de klant geen legitimatiebewijs kan tonen, behoudt HUIDspecialist® zich het recht voor om de behandelingsovereenkomst op te schorten, waarbij eventuele kosten voor rekening van de klant komen.

WIJZIGINGEN, ANNULERINGEN EN ‘NO SHOW’ VAN AFSPRAKEN:
Indien de klant een afspraak wil annuleren of wijzigen, dient dit minimaal 48 uur voor de geplande behandeling te gebeuren. Indien de klant niet op de afspraak verschijnt, behoudt HUIDspecialist Kleverpark en Plantage zich het recht voor om een factuur te sturen ter waarde van minimaal 50% van de gereserveerde behandeling, afhankelijk van de aard van de behandeling.

GEHEIMHOUDING:
HUIDspecialist Kleverpark en Plantage zijn gebonden aan geheimhouding, tenzij de wet anders vereist. Informatie kan echter voor statistische doeleinden worden gebruikt, waarbij geen individuele patiënt te identificeren is. Een aparte Privacy Policy is beschikbaar op de website.

GEDRAG:
De klant wordt geacht zich in de salon volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Bij herhaaldelijk onbehoorlijk gedrag heeft Huidspecialist® het recht de toegang tot de salon te weigeren.

WIJZIGINGEN IN PRIJZEN:
HUIDspecialist Kleverpark en Plantage behoudt zich het recht voor om de tarieven in de prijslijst zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De nieuwe tarieven zijn van kracht vanaf het moment van bekendmaking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de patiënt.

KLACHTENPROCEDURE:
HUIDspecialist Kleverpark en Plantage heeft een klachtenregeling die op de website wordt beschreven. Klachten met betrekking tot een behandeling dienen volledig, tijdig en duidelijk schriftelijk te worden ingediend via e-mail of per post. HUIDspecialist Kleverpark en Plantage zal binnen uiterlijk 1 week reageren op klachten.

BETALINGSREGELING:
Na de behandeling dient de klant direct af te rekenen bij HUIDspecialist Kleverpark en Plantage. Betaling kan contant of met pin worden gedaan. In sommige gevallen is betaling in termijnen mogelijk, maar dit dient in overleg met het management te worden geregeld.

CADEAUBON:
Een cadeaubon uitgegeven door Huidspecialist® Kleverpark of Huidspecialist® Plantage is niet inwisselbaar tegen contant geld. Er zit een geldigheidslimiet van 7 jaar aan de cadeaubon.

GIFTCARDS EN VOUCHERS:
Bij het maken van een afspraak dient de klant aan te geven dat zij/hij in het bezit is van een geldige giftcard. De klant dient ervoor te zorgen dat de ontvangen giftcard geactiveerd en geaccepteerd is volgens de geldende activeringsvoorwaarden.
Bij het reserveren van een behandeling is de klant verplicht de geactiveerde vouchercode te verstrekken.
Indien de klant niet in staat is om een geactiveerde voucher te verstrekken, behouden wij het recht om de behandeling niet op basis van de voucher aan te bieden.

VERZILVERING VAN VOUCHERS:
De voucher is uitsluitend geldig voor de behandelingen en/of diensten zoals aangegeven in de activeringsvoorwaarden en de bijbehorende informatie van de betreffende giftcard.
In het geval dat de voucher niet kan worden verzilverd, om welke reden dan ook, is de klant verantwoordelijk voor het volledige bedrag van de gekozen behandeling.

TOEPASSELIJK RECHT:
Op elke overeenkomst tussen Huidspecialist® en de klant is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst. De laatst gedeponeerde versie van deze voorwaarden is altijd van toepassing.

DISCLAIMER:
HUIDspecialist Kleverpark en Plantage streeft naar optimale resultaten bij de uitgevoerde behandelingen. Deze resultaten variëren echter per persoon, afhankelijk van leeftijd, huidtype en huidstructuur, en kunnen niet altijd worden gegarandeerd. Deze disclaimer is van toepassing op alle informatie op de website van HUIDspecialist Kleverpark en Plantage.